Castell de Santueri
Mallorca

 Punt F: Llenç de muralla sud-oest i torres cavalleres

El llenç de muralla sud-oest (a), de gairebé 17 m de longitud, serveix d'unió entre el tram de la façana i les dues torres cavalleres de planta quadrangular. Desgraciadament, ha perdut tots els merlets i el pas de guàrdia està molt deteriorat. El mal estat de conservació que presentava, va motivar una intervenció de consolidació l'any 1969.

  • La primera de les torres cavalleres (b) té una alçada exterior de més de 12 m, mentre que a l'interior del castell no arriba als 6 m. Els seus murs de pedra calcària presenten unes mides exteriors de 3,4 m x 3,6 m i un gruix de 0,8 m. Arquitectònicament, respon a una construcció robusta que presenta alguns detalls constructius molt ben treballats, com són les cantonades exteriors, realitzats amb carreus de marès, la cara interior de la torre, folrada també amb carreus de marès i les dues obertures d'accés, situades al pis d'entrada i al pis superior, amb brancals i llindes acuradament tractats. En el seu interior, hi hauria tres plantes: una sota el nivell rasant, una altra coincidint amb el nivell actual i una tercera a més alçada. Actualment, es poden observar els permòdols inserits en el mur que suportarien els voladissos del tercer pis.
  • La segona torre cavallera (c), unida a l'anterior per un llenç de muralla (d) d'uns 14 m, en el qual descansa l'aljub principal del castell (e), presenta únicament tres cares de similar factura que l'anterior. En elles es poden apreciar les restes de dues espitlleres. L'altura externa és de gairebé 6 m.  Recentment, el 2011, el llenç (d) i les torres, es especial la torre (c) van ser objecte d'una important intervenció de reparació.

Alguns autors han volgut veure en les formes quadrades d'aquestes torres un origen islàmic, encara que la manca d'informació no ens permet confirmar aquesta dada.  

 

 
Correo
Asignación