Castell de Santueri
Mallorca

Presentació de la visita

Al Castell de Santueri ha una sèrie d'elements estructurals de diferents característiques i funcions, que avui en dia es troben en distints estats de conservació; per aquest motiu un equip multidisciplinari ─format per un Arquitecte, un Arquitecte Tècnic, un Arqueòleg, dues Restauradores i una Historiadora de l'Art─ va establir un conjunt de criteris que facilitessin la seva valoració mitjançant un barem, per conèixer la seva disposició de cara a la museïtzació en forma d'itinerari. Els quatre criteris tècnics emprats en la selecció dels elements existents en relació a la seva classificació com a punts d'interès han estat els següents: 

 1. Significativitat
  de l'element de cara a la interpretació del conjunt durant la visita. S'han seleccionat aquells conjunts d'elements que permeten entendre els principals aspectes del castell i de la vida que transcorria en ell.
 2. Estat de conservació. S'han seleccionat els que presenten un millor estat de conservació o que hagin estat intervinguts per assegurar la seva estabilitat. S'han exclòs de la visita els que, pel seu estat de conservació i/o riscos de degradació relacionats amb les variables antròpiques, aconsellen la seva no inclusió en l'itinerari. Aquesta selecció s'ha basat en els documents de treball elaborats per l'equip de restauració del projecte de restauració (2010-2011) i del projecte de visites (2012-2013).
 3. Monumentalitat. S'han escollit els elements que, per les seves característiques estructurals, dimensions i estat de conservació, permeten una fàcil lectura i comprensió per part dels visitants.
 4. Accessibilitat. S'ha donat prioritat als punts d'interès que, per la seva ubicació, presenten un fàcil accés. S'han exclòs de l'itinerari els que, per les seves característiques, presentaven possibles riscos. Per tal d'evitar aquests riscos s'han escollit solucions de limitació d'accés a aquests elements.

Actualment l'itinerari consta d'11 punts, identificats mitjançant les lletres A fins a la K. 

A mesura que la investigació arqueològica que es portarà a terme proporcioni més dades, s'anirà actualitzant la informació, incorporant nous elements d'interès. 

 • A.   Porta tronera i cos de guàrdia
 • B.   Torre de l'Homenatge
 • C.   Muralla nord amb pas de guàrdia
 • D.   Forn i estança del  castellà
 • E.   Aljub principal
 • F.   Llenç de muralla sud-oest i torres cavalleres
 • G.   Estança amb aljubs adossats
 • H.   Muralla est, pedrera i principals elements paisatgístics
 • I.   Llenç de muralla, aljub i ​​terrassa inferior
 • J.   Llenç de muralla nord-est i torre
 • K.   Muralla nord-oest, amb identificació dels principals elements paisatgístics.

De conformitat amb el projecte de visites aprovat pel Consell de Mallorca, cada punt de l'itinerari està identificat físicament mitjançant la lletra corresponent sobre un pal. La informació concreta de cada punt està disponible, mitjançant navegació convencional, en el present portal web del castell i, al mateix temps, és accessible mitjançant la lectura dels codis QR situats als pals, codis que s'adjunten també al costat de cada lletra en el Fullet-Guia de Visita.

Conscients del creixent ús dels telèfons mòbils per a la navegació a Internet, i a més dels esmentats codis, hem incorporat la lectura automàtica d'una versió mòbil de la web, més ergonòmica, permetent així mateix amb aquests dispositius el retorn a la navegació convencional d'escriptori.

 

 

 


 

Correo
Asignación